top of page
ikona%20webpng_edited.png

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR a zasíláním newsletteru
 

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Pivovar Herold a.s., Zámecký obvod 31, Březnice, 262 72, IČ:
25742001, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
(dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: e-mail, jméno a příjmení.

 

2. E-mail, jméno a příjmení je nutné zpracovat za účelem vyhodnocení tipovací soutěže Pivovaru Herold a zároveň za
účelem rozesílání newsletteru. Zpracování bude probíhat tak, že správce použije e-mailovou adresu
vítěze soutěže ke komunikaci s ním a také k rozesílání newsletteru. Tento souhlas uděluji na dobu 10 let.
 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to
zasláním emailu na marketing@pivovar-herold.cz

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 

5. Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům
zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich
osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých
osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj
souhlas stejně jednoduše, jako byl udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv,
nejvhodněji však na e-mailové adrese: marketing@pivovar-herold.cz. Tím vším však není dotčeno
Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatit svá práva u soudu.

 

6. Osobní údaje zpracováváme zpravidla 10 let, zejména z důvodu a způsobem dle archivační lhůty
zákona o DPH anebo z důvodu expirace souhlasu. Vaše osobní údaje můžeme předat následujícím
zpracovatelům, více naleznete v Oznámení anebo nás přímo kontaktujte.

 

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit
se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

bottom of page